Kotoran Hati

Kotoran Hati

Bersih, teratur dan terpelihara. Itulah akibat yang didapatkan bagi seorang yang berusaha menjaga dirininya dengan ketaqwaan dan tawadu’. Untuk meraih kebaikan ini kita perlu mengenal yang namanya kotoran hati, sehingga hidup kita selalu bersinar, berprestasi dan bahagia.

Kotoran Hati :
1. Syirik
2. Munafikan
3. Sombong
4. Iri
5. Dengki
6. Hasad
7. Kikir

Kotoran hati ini, akan melemahkan magnet rezeki di dalam diri kita, sehingga seringkali membuat setiap kesempatan, setiap keberhasilan seolah-olah tidak menghampiri kita, melainkan kesialan, perasaan kurang, takut, dan hilangnya kebahagiaan dalam hidup ini.