Pintar vs Benar

Pintar vs Benar

Pintar vs Benar

8 Nasehat KH. Maimoen Zubair yg menggetarkan hati.

1. ”Ora kabeh wong pinter kuwi bener” ( _Tidak semua orang pintar itu benar_)

2. “Ora kabeh wong bener kuwi pinter…” ( _Tidak semua orang benar itu pintar_)

3. “Akeh wong pinter ning ora bener…” ( _Banyak orang yang pintar tapi tidak benar_)

4. “Lan akeh wong bener senajan ora pinter…” ( _Dan banyak orang benar meskipun tidak pintar_)

5. “Nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener, Luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter…” ( _Daripada jadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar_)

6. “Ono sing luwih prayoga yoiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener.” ( _Ada yang lebih bijak, yaitu jadi orang pintar yang senantiasa berbuat benar_)

7. “Minterno wong bener..kuwi luwih gampang tinimbang mbenerake wong pinter…” ( _Memintarkan orang yang benar .. itu lebih mudah daripada membenarkan orang yang pintar_)

8. “Mbenerake wong pinter..kuwi mbutuhke beninge ati, lan jembare dhodho.” ( _Membenarkan ( membuat benar ) orang yang pintar itu membutuhkan beningnya hati, dan lapangnya dada_)

KH. Maimoen Zubair.